mobius

Čop in člani d.n.o.

Abramova ulica 3
1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna številka: 27612546

Matična številka: 5727324

TRR (Probanka d.d.): 25100-9708214118

Srg: 2006/13625

Vložna številka: 1/21806/00